Slapend dienstverband opnieuw bekeken

In onze blog van 5 april 2019 is het slapend dienstverband in combinatie met de transitievergoeding al eens eerder besproken. Inmiddels zijn er een paar nieuwe ontwikkelingen.

Op 10 april 2019 heeft de kantonrechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, op verzoek van een werknemer (vier) prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Hoe kan een werknemer ervoor zorgen dat zijn slapend dienstverband door de werkgever wordt beëindigd en er een transitievergoeding uitbetaald wordt? De Hoge Raad heeft nog geen uitspraak gedaan, maar op 18 september 2019 heeft de procureur-generaal wel een advies gegeven.

In de conclusie overweegt de procureur-generaal als volgt:

 “als uitgangspunt heeft te gelden dat een werkgever op grond van de norm van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) gehouden is om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding, indien is voldaan aan de vereisten….”

Met andere woorden, als er sprake is van een slapend dienstverband dan moet een werkgever instemmen met het (redelijke) verzoek van de werknemer om dit te beëindigen. Er dient dan een transitievergoeding betaald te worden. Er kunnen een aantal uitzonderingen van toepassing zijn; hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het bestaan van reële re-integratiemogelijkheden in de toekomst.

Ondanks dat dit advies nog geen definitief antwoord geeft op de vragen zoals gesteld door de kantonrechter te Roermond en niet bindend is, is de verwachting wel dat dit advies overgenomen zal worden door de Hoge Raad.

Is er bij jou sprake van een slapend dienstverband, en heeft jouw werkgever tot nu toe niet mee willen werken aan een beëindiging van het dienstverband?

Dan kijken wij graag met je mee of jouw slapend dienstverband beëindigd kan worden. Neem contact met ons op via info@baltesadvocatuur of 013-8100018 (Facebook of Instagram) en we helpen je graag verder.

 

foto gemaakt door yanalya