Internationale arbeidsovereenkomsten: welk recht en welke rechter?

Italië, het land van “la dolce vita”, lekker eten, cultuur en zon. Voor sommigen is het een droom, wonen en werken onder deze omstandigheden. Anderen wonen en werken liever als bankier in Londen. Vaak is er in zo’n situatie een internationale arbeidsovereenkomst ontstaan. Maar wat doe je dan bij een arbeidsgeschil?

 

Internationale arbeidsovereenkomsten

 

Internationale arbeidsovereenkomsten zijn arbeidsovereenkomsten waarbij er aanknopingspunten zijn met meerdere rechtsstelsels. Een voorbeeld: je bent Nederlander en woont in Amsterdam. Je werkt 2 dagen per week in Amsterdam en 3 dagen per week in Rome. De werkgever is in Rome gevestigd. Wat nu?

 

Het is in ieder geval wel duidelijk dat er aanknopingspunten zijn met meerdere rechtstelsels. Maar, is de Italiaanse rechter bevoegd? Is het Nederlands recht van toepassing?

 

Internationaal arbeidsgeschil

 

Als er sprake is van een internationaal arbeidsgeschil kan in ieder geval van belang zijn de plaats waar de arbeid wordt verricht, de woonplaats, de vestigingsplaats en de nationaliteit van de werknemer.[1] In bovenstaand voorbeeld is dus in ieder geval van belang:
 

  • woonplaats; Amsterdam;
  • plaats waar de arbeid wordt verricht; Amsterdam en Rome;
  • vestigingsplaats; Rome;
  • nationaliteit; Nederlands.

 

Wanneer er sprake is van een internationaal arbeidsgeschil moet eerst aan de hand van de Brussel I-bis Verordering worden vastgesteld welke rechter bevoegd is. Daarna zal aan de hand van de Rome I Verordening moeten worden vastgesteld welk recht van toepassing is.[2]

 

Op basis hiervan kan het dus zomaar zijn dat je bij de Italiaanse rechter terecht komt, maar dat deze wel op basis van Nederlands recht moet beslissen. Of andersom natuurlijk.

 

Bevoegde rechter

 

Om te voorkomen dat er bij meerdere bevoegde rechters procedures worden gestart waarop ook nog eens verschillend recht (Nederlands of Italiaans) van toepassing is moet worden gezocht naar het recht dat het best aansluit bij de persoonlijke en juridische werkelijkheid.

 

Mr. I.A. Haanappel – van der Burg verwoord dat als volgt: “de sociaaleconomische context waarbinnen de arbeid feitelijk wordt verricht speelt bij de bepaling van de bevoegde rechter en het toepasselijke recht een belangrijke rol. Hierbij gelden de gewone werkplek of – bij afwezigheid daarvan – de vestiging van indienstneming als vermoedens dat het recht van die landen het nauwst aansluit bij de arbeidsovereenkomst, tenzij uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land.”[3]

 

Dan is het ook nog zo dat partijen bij het aangaan van een individuele arbeidsovereenkomst de vrijheid hebben om het toepasselijke recht en, in mindere mate, de bevoegde rechter te kiezen.

 

Zoals wel vaker in het arbeidsrecht het geval is, is het ook hier niet makkelijk om een kant en klaar antwoord te geven op de vraag welke rechter bevoegd is. Maar wij zoeken dit graag op basis van alle (relevante) informatie uit.

 

Heeft u problemen met uw (Italiaanse) werkgever? Bent u een Italiaanse ondernemer met personeel in Nederland? Heeft u een (internationaal) arbeidsgeschil? Wij helpen graag.

 

Hulp nodig: bel 013--8100018 of mail: info@baltesadvocatuur.nl.

Bisogno di aiuto: chiamateci 013-8100018 o mail info@baltesadvocatuur.nl.

 

[1] HvJ EU 14 september 2017, ECLI:EU:C:2017:688 (Nogueira e.a./Crewlink en Moreno Osacra/Ryanair).

[2] Mr. dr. I.A. Haanappel-van der Burg, AA 2018/12, afl. 3, p. 222-228.

[3] Mr. dr. I.A. Haanappel-van der Burg, AA 2018/12, afl. 3, p. 222-228.