Schuldeisers en hun 14 dagen.

We kennen het allemaal wel, een factuur die net te lang is blijven liggen of gewoon aan de aandacht is ontsnapt. En dan ligt er ineens een brief op de mat dat er incassokosten in rekening worden gebracht. Of je wil je debiteuren aanmanen om tot betaling over te gaan en je brengt de incassokosten vast in rekening. Mag dat dan zomaar? Moet je nu die kosten betalen? Of mag je als bedrijf die kosten eigenlijk wel in rekening brengen?

Het antwoord hierop lijkt met het invoeren van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 makkelijker geworden. Maar dat blijkt in de praktijk toch anders. Wat wel duidelijker is geworden zijn de (maximale) bedragen die er gevraagd mogen worden. Wat echter onduidelijk blijft is wanneer deze kosten dan precies in rekening gebracht mogen worden.

Ook een kantonrechter in Almere had moeite met deze vraag, en dan vooral met de voorwaarden waar de “14-dagenbrief” aan consumenten aan moet voldoen. Hij heeft daarom vragen gesteld aan de Hoge Raad. Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt dat het niet zo simpel is. Wanneer voldoet deze brief aan de vereisten, of misschien nog wel belangrijker wanneer niet? Op dat laatste zal ik in deze blog kort ingaan.

Wanneer in de aanmaningsbrief staat opgenomen “betaling binnen 14 dagen na heden”, “betaling binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief” of iedere andere onduidelijke vermelding is dat in ieder geval niet correct. Ook als het bedrag aan (toekomstige) incassokosten niet opgenomen is in de brief dan is er niet voldaan aan de vereisten. En als er niet voldaan is aan de vereisten zoals gesteld in de wet dan zijn de incassokosten niet verschuldigd.

Heb jij een bericht ontvangen dat je incassokosten verschuldigd bent maar twijfel je of dit zo is? Of wil je als ondernemer een goede incassobrief sturen naar je debiteuren zodat je zeker weet dat de incassokosten verschuldigd zijn? Bel ons dan even (013-8100018) of stuur een e-mail (info@baltesadvocatuur.nl). Wij helpen je graag verder!