Slapend dienstverband verleden tijd?

Op 28 maart 2019 heeft een rechter een opzienbarende uitspraak gedaan in verband met het slapend dienstverband en wel in het voordeel van de werknemer.[1]

Slapen dienstverband

Wat is een slapend dienstverband? Wanneer een werknemer de periode van 104 weken ziekte is gepasseerd mag de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen, zonder dat het ontslagverbod bij ziekte geldt. De werkgever is dan aan de werknemer wel de transitievergoeding verschuldigd. Sommige werkgevers willen voorkomen dat ze de transitievergoeding moeten betalen en ontbinden de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet. Er is dan sprake van een slapend dienstverband; de werkgever heeft geen loonverplichtingen meer naar de werknemer en de werknemer krijgt een uitkering via het UWV (WIA). Er wordt een “leeg” dienstverband in stand gehouden. De werknemer loopt op deze manier echter wel de transitievergoeding mis.

Wet compensatie transitievergoeding

Op 26 februari 2019 is de Wet compensatie transitievergoeding gepubliceerd. De wet zal op 1 april 2020 in werking treden en is ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten die voor de inwerkingtreding van de wet, maar na 1 juli 2015, zijn beëindigd. De wet houdt kortgezegd in dat de werkgever de transitievergoeding (alsnog) vergoed krijgt via het UWV.

Uitspraak rechter

Op 28 maart 2019 heeft de rechter in Den Haag een eerste uitspraak gedaan op het verzoek van een werknemer om het slapend dienstverband te beëindigen na het publiceren van deze wet. Een van de overwegingen van de rechter is:

 

“De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het licht van de Wet compensatie transitievergoedingen en de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever - ……… - thans niet langer vol te houden is dat het in stand laten van een slapende arbeidsovereenkomst geen strijd met goed werkgeverschap kan opleveren. De vraag of het in stand laten van een slapende arbeidsovereenkomst in strijd is met goed werkgeverschap is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.”

Met andere woorden; een werknemer kan onder omstandigheden de werkgever dwingen om alsnog de arbeidsovereenkomst te beëindigen om zo toch de transitievergoeding te ontvangen.

Wij kijken graag met je mee of jouw slapend dienstverband beëindigd kan worden. Neem contact met ons op via info@baltesadvocatuur.nl of 013-8100018 en we helpen je graag verder.

 

 

 

[1] Rechtbank Den Haag, 28 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3109