Transitievergoeding ook verschuldigd bij niet verlengen tijdelijk contract!

Zoals al vaker beschreven is met ingang van 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Een van de veranderingen in deze wet is de transitievergoeding.

Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) was de transitievergoeding pas verschuldigd als de arbeidsovereenkomst 24 maanden had geduurd. Onder de WAB is dit anders.

Sinds 1 januari 2020 is de transitievergoeding verschuldigd ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst wanneer de overeenkomst eindigt of niet wordt voortgezet door de werkgever. Dit betekent dat ook wanneer er sprake is van en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en deze niet verlengd wordt er recht kan zijn op een transitievergoeding.

Heb jij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en wordt deze niet voortgezet door de werkgever (om welke reden dan ook) dan rekenen wij graag voor je uit hoe hoog de transitievergoeding voor jou is!

Weet je trouwens dat je ook recht kan hebben op een extra maand salaris als de werkgever niet tijdig heeft aangegeven dat je contract niet wordt verlengd? Hierover de volgende keer meer.

Zoals je ziet heb je ook als tijdelijke werknemer recht op bepaalde financiële tegemoetkomingen. Laat deze niet aan je voorbijgaan en neem contact met ons op!