Urenaanbod WAB (werknemer)

Op 1 januari 2020 treedt de WAB in werking. Dit betekent dat de Wet Werk en Zekerheid vanaf dat moment wordt vervangen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De afgelopen tijd zijn er door ons kantoor dan ook verschillende cursussen gevolgd over dit specifieke onderwerp, waaronder festivaldag LabourLawlands. Je hebt dit ook kunnen zien op onze socialmedia-kanalen.

Een van de belangrijke wijzigingen is dat er voor oproepkrachten meer bescherming wordt ingevoerd. Deze bescherming bestaat uit verschillende onderdelen. Deze zullen in de komende tijd nader behandeld worden. Vandaag behandelen wij het urenaanbod.

Heb jij op 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst waarbij de urenomvang niet is vastgelegd of waarbij uren wisselend zijn? Zoals een 0-uren contract of een min/max-contract?

Dan is jouw werkgever vanaf 1 januari 2020 verplicht om jou na 12 maanden een aanbod te doen voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande 12 maanden. Voor de berekening van deze 12 maanden worden arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen van maximaal 6 maanden hebben opgevolgd opgeteld. Ook uren gemaakt als uitzendkracht tellen mee. De werkgever dient dit binnen één maand na het einde van de oproepovereenkomst te doen. Er is geen overgangsrecht van toepassing. Dus ben jij op 1 januari 2020 al 12 maanden in dienst dan dient de werkgever jou een aanbod te doen vóór 1 februari 2020.

Een voorbeeld. Wanneer je een (oproep) overeenkomst voor 12 maanden hebt en deze op 31 januari 2020 afloopt en je hebt in 2019 gemiddeld 25 uur per week gewerkt, dan moet je een aanbod voor een contract van 25 uur per week krijgen. Dit dient je werkgever vóór
1 maart 2020 te doen. Je mag dit aanbod overigens wel weigeren. De werkgever moet, bij het aangaan van een nieuw contract voor minder dan 25 uur, dan na 12 maanden weer een nieuw aanbod doen.

Heb je vragen? Neem contact met ons op!