10 tips voor de werkgever

 • Maak een verstoorde arbeidsrelatie bespreekbaar.
  Ben eerlijk naar je werknemer. Zorg voor een heldere communicatie. Geef mondeling en schriftelijk aan wat je wilt.
 • Maak concrete afspraken.
  Plan regelmatig overleg en voorkom uitstel/afstel.
 • Bouw een dossier op.
  Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken. Leg deze schriftelijk vast en laat de werknemer tekenen.
 • Bekijk of een gezamenlijke oplossing mogelijk is.
  Dit bespaart kosten, moeite en onzekerheid, zowel voor werkgever als werknemer. Soms is een procedure niet nodig.
 • Bied de werknemer een alternatief.
  Misschien kan er verandering komen door cursussen,  coaching of outplacement. Van de werknemer mag je een inspanning verwachten.
 • Liever ontslag dan uitstel.
  Is het besluit tot ontslag genomen sta dan geen uitstel toe. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid en onnodige spanningen/tijdsverlies.
 • Zorg voor professioneel advies.
  Zo voorkom je een verkeerde insteek of een verkeerde procedure.
 • Onderzoek de financiële consequenties voor ontslag.
  Pas als de financiële risico’s voor werkgever en werknemer duidelijk zijn kan een goede afweging gemaakt en een strategie gekozen worden.
 • Ontslag op staande voet.
  Fraude, diefstal, misdragingen kunnen reden zijn voor ontslag op staande voet. Dit is een lastige procedure. Win professioneel advies in.
 • Zorg voor re-integratie.
  Bij ziekte zijn de werkgever en de werknemer gehouden aan bepaalde procedures en hebben beiden een inspanningsverplichting.