Faillissement

Ondernemen is hollen en stilstaan. Door economische omstandigheden, crediteuren betalen niet, een personeelslid functioneert niet zoals het hoort, moeten soms maatregelen genomen worden om de onderneming in goede banen te leiden. Of je moet besluiten de stekker uit de onderneming te trekken. Hulp bij herstructurering (insolventierecht) is voor ons dagelijkse kost. We leggen ons toe op de eindfase van een onderneming. Maar bieden bijvoorbeeld ook hulp om dat te voorkomen door debiteuren te laten betalen.

Om faillissementen te voorkomen is per 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. Wanneer een faillissement dreigt, kunt u uw schuldeiser een akkoord aanbieden om de schulden van uw bedrijf mee te herstructureren. Als de rechter dat akkoord goedkeurt, moeten schuldeiser zich eraan houden. Zij kunnnen dus tegen hun wil genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.

Hulp nodig bij het incasseren van openstaande vorderingen? Of hulp nodig bij het aanvragen van een faillissement? Of hulp nodig bij het indienen van een homologatieverzoek bij de rechtbank? Neem dan contact met ons op.