Faillissement

Ondernemen is hollen en stilstaan. Door economische omstandigheden, crediteuren betalen niet, een personeelslid functioneert niet zoals het hoort, moeten soms maatregelen genomen worden om de onderneming in goede banen te leiden. Of je moet besluiten de stekker uit de onderneming te trekken. Hulp bij herstructurering (insolventierecht) is voor ons dagelijkse kost. We leggen ons toe op de eindfase van een onderneming. Maar bieden bijvoorbeeld ook hulp om dat te voorkomen door debiteuren te laten betalen.

Hulp nodig bij het incasseren van openstaande vorderingen? Of hulp nodig bij het aanvragen van een faillissement? Neem dan contact met ons op.