Kosten bezwaar- / beroepsprocedure

Kosten bezwaarprocedure

Voor de bezwaarprocedure hanteren wij een vast tarief van € 1.024,00 (inclusief btw). Dit is hetzelfde bedrag als de proceskostenveroordeling die het UWV betaalt als het bezwaar wordt toegewezen. Wat zit er bij dit bedrag inbegrepen?

  • Intakegesprek
  • Bestuderen dossier
  • Opstellen bezwaarschrift
  • Correspondentie met u en het UWV
  • Hoorzitting bij het UWV
  • Afwikkeling bezwaarprocedure.

* eventuele kosten voor het opvragen van medische stukken e.d. dient u zelf te voldoen.

Kosten beroepsprocedure

 

Voor het voeren van een beroepsprocedure bij de rechtbank rekenen wij een uurtarief van € 130,00 (exclusief btw). Beroep komt voor als een IVA-uitkering op bijvoorbeeld de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid, wordt afgewezen. Ook in deze procedure kan het UWV veroordeeld worden tot het voldoen van (een deel van) de proceskosten. Dit bedrag is echter per beroepsprocedure verschillend. Uiteraard proberen wij een zo hoog mogelijke proceskostenveroordeling te krijgen. Ook het griffierecht en de medische kosten zullen bij het gegrond verklaren van het beroep voldaan worden door het UWV.

Uiteraard zullen wij eerst met u bespreken of het zinvol is om een bezwaar- of beroepsprocedure te starten.