Mieke Baltes-Eijsbouts

eijsbouts@baltesadvocatuur.nl

LinkedIn

Als office-manager kun je mij op kantoor tegenkomen want ik zorg ervoor dat de randvoorwaarden
in orde zijn zodat iedereen zijn werk goed kan doen.

Nevenfuncties:

  • Buurtbemiddelaar
  • Lid klankbordgroep middelbare school
  • Secretaris kerkbestuur