Statutair directeur

Ook de statutair directeur kan werknemer zijn. Wij zijn helemaal thuis in de wereld van de statutair directeur. Het orgaan dat bevoegd is om de statutair directeur te benoemen, kan de statutair directeur ook altijd ontslaan. Meestal gebeurt dit door de algemene vergadering van aandeelhouders. Vaak komt er dan direct een einde aan de arbeidsovereenkomst en ook aan de vennootschapsrechtelijke (statutaire) betrekking van de directeur. Procederen bij de rechter of het UWV is dan niet nodig. Het lijkt dus makkelijk, maar vaak is het juist moeilijker. 

De statutaire directeur, ook wel bestuurder genoemd, is dat soms niet. De titulair directeur bestaat ook. Het Handelsregister speelt een rol. De wijze waarop de algemene vergadering van aandeelhouders handelt is ook van belang. Het recht van de statutair directeur om gehoord te worden speelt mee. En wat te denken van de volgende onderwerpen: WNT, beëindigingsafspraken vooraf (golden parachute), benoemingsbesluit, decharge, alternatieve beloning (aandelen, opties).  Heeft u vragen over de positie van de statutair directeur? Wij hebben de antwoorden.