Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering topinkomens (WNT) is van belang bij het salaris van de topfunctionaris. En ook bij de ontslagvergoeding. Wij hebben veel ervaring met WNT-vraagstukken in verschillende sectoren. Wie is er topfunctionaris? Welke maximale bezoldigingsnorm is er van toepassing? In de praktijk is er vaak onduidelijkheid over de maximale ontslagvergoeding die de WNT voorschrijft. Hoe zit het dan met de wettelijke transitievergoeding, het vrijstellen van werk en diverse aanpassingen in de WNT? Het gaat hier om (semi-)publiek geld. De bedoeling van de WNT is daarom wel duidelijk. Maar de regels van de WNT zijn dat vaak niet. Wij kunnen uw vragen op verantwoorde wijze beantwoorden.