Erfenis/nalatenschap

Heeft u vragen over een erfenis of een nalatenschap?

Heeft u vragen over een erfenis of een nalatenschap, dan kunt u bij ons terecht. Uw vragen daaromtrent kunnen wij voor u beantwoorden.

Een grote vraag kan zijn: wie wikkelt de nalatenschap af als het de erfgenamen onderling niet lukt?
Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Heeft de overledene géén executeur benoemd in het testament? En aanvaarden één of meerdere erfgenamen de nalatenschap beneficiair? Dan zijn alle erfgenamen
samen vereffenaars. Lukt het de erfgenamen onderling niet om de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de rechtbank een vereffenaar benoemen. Dit is bij voorkeur een expert die ervaring heeft met complexe nalatenschappen. De vereffenaar zorgt ervoor dat alle schulden worden betaald, de belastingaangiftes worden geregeld en dat alles wat te veel betaald is terug komt. Kortom: een vereffenaar zorgt ervoor dat de afwikkeling van de nalatenschap goed verloopt. Wij kunnen dit voor u verzorgen.