Sociale media

Post 24 september 2021

Een nieuwe lockdown willen we niet. We willen de veiligheid op de werkvloer aanmoedigen. Aldus de Italiaanse overheid. Dit land stelt als eerste in Europa een Coronapas verplicht op de werkvloer. Heb je die niet, dan wordt je op non-actief gesteld en ontvang je geen salaris.

Heb je langer dan vijf dagen geen Coronapas en verschijn je alsnog op je werk, dan wordt je volgens het nieuwe besluit geschorst zolang de noodtoestand geldt. Maar ontslag kan niet. Boetes wel. Deze variëren tussen de € 600,00 en € 1.500,00 voor werknemers en tussen de € 400,00 en € 1.000,00 voor werkgevers. In Italië lopen momenteel duizenden rechtszaken tegen werkgevers. Vaak door werknemers met coronaklachten aangespannen, uit de tijd dat er nog geen vaccin bestond. Dit is ook waarom de Coronapas ook op de werkvloer van start zal gaan.

Ook in Italië is Baltes Advocatuur werkzaam, heeft u een conflict in Italië? Of heeft u een vraag? Bel of mail ons!

Bron: FD


Post 21 september 2021

Heb je ook wel eens een collega gehad die met verkoudheidsklachten naar het werk kwam? Onlangs moest een rechter daarover oordelen. Deze werknemer hoest ernstig. Meerdere collega's adviseren om naar huis te gaan. De werknemer neemt zijn klachten niet zo serieus en besluit om te blijven werken. De volgende dag geeft de werknemer aan positief getest te zijn en het Coronavirus te hebben.  

De werkgever wil nu de  arbeidsovereenkomst ontbinden via de rechter. Dit op basis van drie gronden. De e-grond (verwijtbaar handelen, of nalaten), de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding) en de i-grond (combinatiegrond). De kantonrechter oordeelt dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. De werknemer had thuis moeten blijven dan wel naar huis moeten gaan na de adviezen van zijn collega's. Maar de kantonrechter vindt niet dat de arbeidsovereenkomst op deze grond ontbonden moet worden. De werknemer heeft zich immers wel ziek gemeld de volgende dag en ook laten testen bij de GGD.  

Wel heeft de werknemer door zijn gedrag het vertrouwen in zijn collega's beschaamd. Terugkeer is daarom niet mogelijk. Het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de g-grond wordt daarom ook toegewezen. De werknemer heeft wel gewoon recht op een transitievergoeding.

Bron: Advocatie en de Rechtspraak


Post 17 september 2021

Had u het ook al gemerkt? Er zijn meer arbeidsconflicten dit jaar dan voor de Corona-periode in 2019. Dit heeft te maken met het feit dat de Corona-periode iedereen "on edge" heeft gebracht. Dit resulteert in sneller geïrriteerd zijn en dus ook sneller de neiging hebben om ruzie maken.

Ook door de situatie op de arbeidsmarkt, zijn mensen sneller geneigd om toch die confrontatie aan te gaan. Want als iemand makkelijk een andere baan kan vinden, is die persoon ook sneller geneigd om een situatie aan te kaarten op de werkvloer.

Als laatste is het thuiswerken een grote reden waarom er meer conflicten zijn momenteel. Je kunt je moeilijker loskoppelen van het werk en even snel iets bespreken, gaat een stuk lastiger vanuit huis. Het is daarom erg belangrijk om conflictbekwaam te werken. De kennis over je eigen gedrag en de impact van een conflict, moeten ervoor zorgen dat dit een negatief conflict voorkomen.

Bron: Result Mediation


Post 13 september 2021

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak aangespannen door #FNV inzake de langlopende vraag met betrekking tot chauffeurs van Uber (ECLI:NL:RBAMS:2021:5029). De rechtbank heeft bepaald dat deze chauffeurs geen zelfstandig ondernemer, maar werknemer zijn. De rechtbank heeft verder bepaald dat de chauffeurs in dienst genomen moeten worden en betaald moeten worden volgens de taxi-cao.

"Concluderend wordt aan de hand van eerdergenoemd toetsingskader vastgesteld dat partijen slechts “op papier” zijn overeengekomen dat de chauffeurs als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Het kan zijn dat (een aantal van) de chauffeurs daartoe ook daadwerkelijk de bedoeling hadden, maar in de gegeven omstandigheden moet die bedoeling – vergaand – worden gerelativeerd nu deze vooral zal zijn ingegeven door de wens om voor Uber, de in economisch opzicht beduidend sterkere partij, werkzaam te zijn. Zoals hiervoor besproken, leidt het samenstel van het door Uber opgetuigde systeem ertoe dat de feitelijke uitvoering alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst bevat. In dat geval gaat ‘wezen’ voor ‘schijn’ en moet, met het oog op het dwingendrechtelijk karakter van het arbeidsrecht en ter bescherming van de zwakkere positie van de werker, door de in het contract gekozen bewoordingen heen worden gekeken (zie ook ECLI:NL:RBMNE:2021:3667)."

Uber heeft reeds aangegeven in hoger beroep te gaan.

Eerder won #FNV ook al eenzelfde procedure tegen Deliveroo.

Bron: de RechtspraakNOS en NOS


Post 3 september 2021

Een leasemaatschappij introduceert als eerste in Nederland een vaccinatieplicht. Het bedrijf wil dat alle personeelsleden weer op kantoor gaan werken, maar zij moeten dan wel gevaccineerd zijn. Het bedrijf zal niet controleren of iemand daadwerkelijk de vereiste prikken heeft.

Een werknemer verplichten om zich te laten vaccineren is verboden in Nederland. Ook als dit indirect gebeurt. Dwang en drang mogen niet. De vakbond laat weten dat werkgevers geen misbruik mogen maken van hun machtspositie door werknemers, direct of indirect, tot vaccinatie te dwingen. Het druist in tegen twee grondrechten: het recht op privacy en de lichamelijke integriteit.

Volgens de Rijksoverheid, gelden de volgende regels i.v.m. het vaccineren op de werkvloer.

1. De werkgever mag niet aan werknemers vragen of ze zijn gevaccineerd en ook niet om een vaccinatiebewijs vragen (privacy).

2. De bedrijfsarts mag wel vragen aan de werknemers of zij gevaccineerd zijn, mits daar een goede reden voor is.

3. De werkgever mag de werknemer die niet gevaccineerd is, geen ander werk geven of op een andere werkplek plaatsen.


Post 20 augustus 2021

Een werknemer die een andere baan heeft gevonden wil vaak snel weg. Vaak lukt dat, bijvoorbeeld als hij tegen het einde van de maand opzegt, de opzegtermijn een maand is en er ook nog vakantiedagen opgenomen worden. In een recente uitspraak had een werknemer nóg meer haast. Hij laat zijn werkgever weten dat hij binnen twee weken weg wil. De werkgever weigert, maar de de werknemer gaat toch. Mag dat?

Een werkgever en een werknemer dienen zich beiden aan de afgesproken opzegtermijn te houden. Op deze regel is echter een uitzondering. In art. 7:677 lid 1 BW staat dat beide partijen het recht hebben om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk (op staande voet) te beëindigen wanneer zij daar een dringende reden voor hebben. De werknemer vindt dat zijn werkgever hem een dringende reden heeft gegeven door te weigeren hem verlof op te laten nemen. Hierdoor dreigt hij immers zijn nieuwe baan mis te lopen.

De kantonrechter is het hier niet mee eens. Tijdens de zitting wordt duidelijk dat er een gesprek heeft plaatsgevonden over de verlofaanvraag. De werkgever heeft hierin duidelijk gemaakt dat hij de werknemer gedurende de opzegtermijn niet kan missen omdat er nog veel orders moeten worden afgewerkt. De werkgever had dus een zwaarwichtig belang bij het weigeren van het verlof.

Dat de werknemer vreesde zijn nieuwe baan te verliezen, is al evenmin een dringende reden voor het onmiddellijke vertrek. De afspraken die hij heeft gemaakt met zijn nieuwe werkgever, komen voor zijn eigen risico. Hij wist dat de opzegging was verschoven en dat de verlofaanvraag was geweigerd. Het was dus aan hem om een nieuwe begindatum af te spreken met zijn toekomstige werkgever. De kantonrechter stelt de schadevergoeding vast op één maandloon. Ook moet de werknemer de proceskosten van de werkgever betalen. 

Bron: PWnet


Post 16 augustus 2021

Sinds 1 januari 2020 geldt de hoofdregel ‘geen arbeid, wel loon’. De werknemer krijgt het loon wel doorbetaald, tenzij de oorzaak voor het niet (kunnen) verrichten van de arbeid voor rekening en risico van de werknemer behoort te komen. De vraag is dus of het niet te kunnen werken na vakantie in een hoog risicogebied voor rekening van de werknemer moet komen.

Als de werknemer ervoor kiest om naar een land met een kleurcode oranje of rood te reizen, neemt deze daarmee bewust een risico dat quarantaine bij terugkomst verplicht is. Het gevolg hiervan is dat de werkgever tijdens de quarantaineperiode niet verplicht is het loon door te betalen, als de werknemer de arbeid niet kan verrichten.

Anders ligt dit wanneer de kleurcode bij vertrek groen of geel is. Wanneer de werknemer bij zijn vertrekt naar een ‘veilig land’ reist en tijdens zijn vakantie verschiet dit land van kleur waardoor thuisquarantaine na terugkomst verplicht is, valt dit niet in de risicosfeer van de werknemer. In die gevallen moet de werkgever het loon wel doorbetalen.

Bron: Mr. online


Post 30 juli 2021

Ja, dit kan op basis van de WFW (Wet Flexibel Werken). De meeste zorgen van werkgevers gaan over de internetverbinding. Is die wel snel en goed beveiligd? Een werkgever kan daarom zeggen dat je wel mag werken in je vakantiehuis, maar niet in eettentjes.

Een workation moet een vervanging van werken zijn, niet van je vakantie. Als je tijdens je vakantie constant het gevoel hebt dat je bereikbaar moet zijn, lukt het je niet werk los te laten. En juist dát is vervelend. Wie werkt in een vakantiesetting, als je vervanging van het (thuis)kantoor, pakt het slimmer aan. Dat kan inspirerend zijn voor werknemers in loondienst en bovendien de werkstress verlagen.

Bron: de Volkskrant


Post 29 juli 2021

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de inzet van buitenlandse chauffeurs bij Nederlandse transportbedrijven. Een transportbedrijf uit Erp moet het achterstallig loon van tien Hongaarse chauffeurs betalen volgens het Nederlands recht en dus de Nederlandse cao. Het gerechtshof heeft bepaald dat Nederland en niet Hongarije het 'gewone werkland' van de chauffeurs is.

De chauffeurs kregen een lager loon, overeenkomstig met de Hongaarse norm, omdat ze onder contract stonden bij een Hongaars zusterbedrijf. Het hof besliste in het voordeel van de chauffeurs, omdat hun werkzaamheden vanuit Nederland plaatsvonden en niet vanuit Hongarije. Zij hebben dus recht op hetzelfde loon als hun Nederlandse collega's.

Of andere buitenlandse chauffeurs die voor Nederlandse transportbedrijven rijden nu ook een Nederlands loon moeten ontvangen, kan in zijn algemeenheid niet worden gezegd. Het hof heeft met deze uitspraak wel duidelijk invulling gegeven aan hoe het werkland moet worden bepaald. Zo is het argument van het Hongaarse zusterbedrijf van tafel geveegd dat de werkzaamheden van chauffeurs beginnen in hun woonplaats Hongarije.

Bron: NOS


Post 22 juli 2021 

Het is wettelijk verplicht om een "goede werkgever" te zijn, dit houdt in dat je voldoet aan goed werkgeverschap. Hieronder valt o.a. het zorgen voor een behoorlijke verzekering voor het personeel en je zorgvuldig te gedragen tegenover het personeel.

Volgens de rechter hebben het bedrijf en de leidinggevende nagelaten voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen, waardoor het dodelijke ongeval kon plaatsvinden. Ze legden onterecht de verantwoordelijkheid voor het veilig werken grotendeels bij hun werknemers. De rechter legde het transportbedrijf een boete van € 75.000,00 op en de directeur van het transportbedrijf is een taakstraf van 80 uur opgelegd.                                                                                                                                                                                                         

Het ongeluk vond plaats bij een transportbedrijf te Helmond, waarbij de chauffeur terecht kwam onder een lading van 28.000 kilo voermeel, die hij aan het lossen was. De man liep naar de achterzijde van de vrachtwagen, nadat was gebleken dat het meel niet naar buiten wilde stromen. De man wilde dit probleem verhelpen met een bezem, zoals vaker gebeurt. Op dat moment kwam de klapdeur van de vrachtwagen los en stortte het voermeel plots naar buiten. Het slachtoffer kwam hieronder terecht en stikte.

Bron: Omroep Brabant


Post 16 juli 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vanwege de kermis in Tilburg (16 juli 2021 t/m 27 juli 2021), zijn wij slechter bereikbaar per auto. Heb je in deze periode een afspraak, neem dan contact op om een nadere uitleg te ontvangen, van hoe je het beste het kantoor kunt bereiken.


Post 16 juli 2021  

Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk voor een veilige werkvloer. Ze moeten beleid hebben, over dat beleid voorlichting geven en ze dienen hun leidinggevenden op te leiden. Hoe ze met meldingen moeten omgaan, is niet wettelijk vastgelegd; een klachtencommissie of vertrouwenspersoon is niet verplicht.

Een melding moet wel op de goede plek terecht komen. Ook als er in je bedrijf geen officiële klachtencommissie is, betekent dat niet dat je als slachtoffer geen officiële melding kunt doen. Daarom is het goed een loket te hebben, een interne of externe vertrouwenspersoon, die een melding in behandeling neemt, of een klachtencommissie, die de klacht onderzoekt of laat onderzoeken. Dan laat je als bedrijf zien dat je het serieus neemt en dat er een route is.

Een ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie. Ook een waarschuwing, schorsing of overplaatsing is mogelijk. Allerlei maatregelen zijn denkbaar, maar stop het in ieder geval niet in de doofpot. Maak het bespreekbaar in je organisatie. Dan voelen medewerkers zich beschermd en durven ze het ook te zeggen wanneer er iets voorvalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bron: het Financieel Dagblad 


Post 12 juli 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Het oog van een andere meester, Cees Roelofs fotograaf in Hilvarenbeek.


Post 8 juli 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Het concurrentiebeding.
Het concurrentiebeding is vaak een punt van discussie, niet bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst maar wel bij het beëindigen daarvan. Werknemers denken (vaak onterecht) dat zij aan het gesloten concurrentiebeding vastzitten. Wij hebben al meerdere malen met succes werknemers geholpen bij deze problemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bron: Rechtenmedia


Post 5 juli 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

In de uitspraak overweegt de rechtbank onder meer: "De FNV heeft nog betoogd dat het verrekenen van min-uren zoals Wibra dat wil doen, in strijd is met het bepaalde in artikel 7:636 lid 1 jo 7:635 lid 1 sub d BW op grond waarvan dagen waarop werknemers niet hebben gewerkt slechts als vakantie worden aangemerkt als de werknemer daarmee instemt.

Aan dit standpunt wordt voorbijgegaan, nu iedere onderbouwing daarvan achterwege is gebleven, terwijl Wibra betwist dat ten nadele van de werknemers is en wordt getornd aan de opbouw van vakantie-uren en/of het recht om vakantie op te nemen.                     

Bron:  ECLI:NL:RBGEL:20213414

 


Post 2 juli 2021                                                                                                                                                                                                                                                     

Met dank aan de Juridische Hogeschool Tilburg, voor deze prachtige Bloomon Flowergrams.


Post 2 juli 2021 

FNV en Uber staan lijnrecht tegenover elkaar in Amsterdamse rechtszaal.

Bron: Het Financieel Dagblad


Post 30 juni 2021                                                                                                                                                                                                              

Ben jij op zoek naar een goede sparringpartner?


Post 28 juni 2021 

Thuiswerkadvies geschrapt: móét je nu terug naar kantoor?

Bron: Het Parool


Post 24 juni 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Per 1 juli moeten alle verenigingen, stichtingen en coöperaties aan nieuwe wetgeving voor zorgvuldig bestuur voldoen. Het volgende staat in de nieuwe wet voor goed bestuur:
-De hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders krijgt een grotere reikwijdte;
-Bij een tegenstrijdig belang moet een bestuurder zich van besluitvorming onthouden;
-Één bestuurder mag nooit meer stemmacht hebben dan de andere bestuurders tezamen;
-Er dient een regeling te zijn ‘voor ontstentenis of belet’ (afwezigheid) van het bestuur;
-Bij grotere verenigingen of stichtingen wordt een raad van toezicht aanbevolen;
-Afspraken moeten statutair bij de notaris worden vastgelegd.

Bron: Het Parool 


Post 21 juni 2021                                                                                     

Als werkgever vragen of een werknemer gevaccineerd is, mag niet. Het nemen van een vaccinatie is vrijwillig. Registreren mag ook niet, zelfs niet als je het terloops te weten komt.                                                                                                                                       

Bron: NOS Journaal